WINE & FUN

El vi i la diversió van de la mà amb Vins Nadal. Posem al teu servei tot allò que fa especial el nostre vi i que és la marca d’identitat de la nostra família al llarg dels anys i ho transformem en el complement perfecte per al teu temps d’oci. Els nostres principals eixos: la professionalitat, la sostenibilitat i la preservació de la cultura i de la tradició, es tradueixen en diversió i gaudi en una oferta flexible i adaptada a les teves necessitats.

Wine & Fun és la nostra manera de transmetre’t la nostra experiència i el nostre entusiasme pel món del vi amb l’esperit d’ajudar-te a ampliar els teus coneixements d’una manera divertida i entretinguda en un ambient totalment distès.

Per la qual cosa posem al teu servei diferents tipus de visites i activitats d’eno-oci, perquè puguis triar la que millor s’adapti als teus interessos, necessitats i butxaca! Pots realitzar fins a sis tipus diferents de visites, tallers de tast i, fins i tot, llogar el nostre Celler a títol particular per a les teves celebracions. Obre la pestanya corresponent i troba més informació envers la nostra oferta d’eno-oci. T’hi esperem!

 

El vino y la diversión van de la mano con Vins Nadal. Ponemos a tu servicio todo aquello que hace especial a nuestro vino y que es la marca de identidad de nuestra familia a lo largo de los años y lo transformamos en el complemento perfecto para tu tiempo de ocio. Nuestros principales ejes: la profesionalidad, la sostenibilidad y la preservación de la cultura y de la tradición, se traducen en diversión y disfrute en una oferta flexible y adaptada a tus necesidades.

Wine & Fun es nuestra manera de transmitir nuestra experiencia y nuestro entusiasmo por el mundo del vino con el espíritu de ayudarte a ampliar tus conocimientos de una manera divertida y entretenida en un ambiente totalmente distendido.

Por lo que ponemos a tu servicio diferentes tipos de visitas y actividades de eno-ocio, para que puedas escoger la que mejor se adapte a tus intereses, necesidades ¡y bolsillo! Puedes realizar hasta seis tipos diferentes de visitas, talleres de cata e, incluso, alquilar nuestra Bodega a título particular para tus celebraciones. Abre la pestaña correspondiente y encuentra más información sobre nuestra oferta de eno-ocio. ¡Te esperamos!

 

Wine and fun go hand in hand with Vins Nadal. We put at your service everything that makes our wine special and is the mark of identity of our family over the years and we transform it into the perfect complement to your free time. Our main ideas: professionalism, sustainability and preservation of culture and tradition, turn into fun and enjoyment in a flexible offer adapted to your needs.

Wine & Fun is our way of transmitting our experience and our enthusiasm for the world of wine with the spirit of helping you widen your knowledge in a fun and entertaining way in a totally relaxed atmosphere.

So we put at your service different types of visits and eno-leisure activities, so that you can choose the one that best suits your interests, needs and pocket! You can choose up to six different types of visits, tasting workshops and even rent our own Winery for your celebrations. Open the related tab and find out more about our eno-leisure offer. We are waiting for you!