VISITAS

Vins Nadal és un celler familiar, defensor del medi ambient, de les varietats de raïm mallorquí i de la cultura de la nostra illa. Visita aquest celler de la Denominació d’Origen Binissalem i descobreix una de les cases del vi més antigues de Mallorca, dedicada des de 1932 a l’elaboració de vi de forma totalment sostenible i respectuosa amb els mètodes tradicionals i el medi ambient. A Vins Nadal no t’oferirem un tour comercial, et prepararem una visita totalment personalitzada durant la qual coneixeràs la nostra història, tastaràs els nostres vins i degustaràs els nostres productes més típics en un ambient privat i familiar. Transmetre’t la nostra passió pel vi i per Mallorca és el nostre objectiu. T’hi esperem!

RAÍZ
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast d’1 vi
Galetes mallorquines

PÁMPANO
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast de 2 vins
Degustació de producte mallorquí

SARMIENTO
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast de 3 vins
Galetes mallorquines

RACIMO
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast de 3 vins
Degustació de producte mallorquí

ENTREVIÑAS
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast de 3 vins
Visita a la vinya
Degustació producte mallorquí a la vinya
* Mínim 8 persones

CELLER
Visita a les instal·lacions de la Bodega
Tast de 3 vins
Degustació de receptes típiques mallorquines
* Mínim 8 persones

HORARI DE VISITES
De dilluns a dijous de 9 h a 18 h
Divendres de 9 h a 14 h

* Possibilitat de tastar vins sense realitzar visita guiada des de 2€ per copa
** Per a activitats fora de l’horari indicat, consulteu amb Vins Nadal
*** Preus per persona (IVA inclòs)

 

Vins Nadal es una bodega familiar, defensora del medio ambiente, de las variedades de uva mallorquina y de la cultura de nuestra isla. Visita esta Bodega de la Denominación de Origen Binissalem y descubre una de las casas del vino más antiguas de Mallorca, dedicada desde 1932 a la elaboración de vino de forma totalmente sostenible y respetuosa con los métodos tradicionales y el medio ambiente. En Vins Nadal no te ofreceremos un tour comercial, te prepararemos una visita totalmente personalizada durante la cual conocerás nuestra historia, catarás nuestros vinos y degustarás nuestros productos más típicos en un ambiente privado y familiar. Transmitirte nuestra pasión por el vino y por Mallorca es nuestro objetivo. ¡Te esperamos!

RAÍZ
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 1 vino
Galletas mallorquinas

PÁMPANO
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 2 vinos
Degustación de producto mallorquín

SARMIENTO
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 3 vinos
Degustación de producto mallorquín

RACIMO
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 3 vinos
Galletas mallorquinas

ENTREVIÑAS
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 3 vinos
Visita a la viña
Degustación de producto mallorquín en la viña
*Mínimo 8 personas

CELLER
Visita a las instalaciones de la Bodega

Cata de 3 vinos
Degustación de recetas típicas mallorquinas
*Mínimo 8 personas

HORARIO DE VISITAS
De lunes a jueves de 9 hrs a 18 hrs

Viernes de 9 hrs a 14 hrs

* Posibilidad de catar vinos sin realizar visita guiada desde 2€ por copa
** Para actividades fuera del horario indicado, consulten con Vins Nadal
*** Precios por persona (IVA incluido)

 

Vins Nadal is a family-owned winery and a defender of the environment, the Majorcan grape varieties and the culture of our island. Visit this winery under the Appellation Binissalem and discover one of the oldest wine houses in Mallorca, dedicated since 1932 to the wine production in a totally sustainable and respectful manner with traditional methods and environment. At Vins Nadal we will not offer you a commercial tour, we will prepare a totally personalized visit during which you will know our history and taste our wines and most typical products in a private and familiar atmosphere. Transmitting our passion for wine and Mallorca is our goal. We are waiting for you!

RAÍZ
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 1 wine
Majorcan cookies

PÁMPANO
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 2 wines
Tasting Majorcan products

SARMIENTO
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 3 wines
Majorcan cookies

RACIMO
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 3 wines
Tasting Majorcan products

ENTREVIÑAS
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 3 wines
Visit to the vineyard
Tasting Majorcan products at the vineyard
* Minimum 8 people

CELLER
Visit to the facilities of the Winery
Tasting 3 wines
Tasting typical Majorcan recipes
* Minimum 8 people

VISITING HOURS
From Monday to Thursday from 9 a.m. to 6 p.m.
Friday from 9 a.m. to 2 p.m.

* It is offered to tasting wines without guided visit from €2 per glass
** For activities outside the indicated hours, consult with Vins Nadal
*** Prices per person (VAT included)